Ngày 18/9/2020, BGH Nhà trường làm việc với Ban Giám Đốc Trung tâm GDTX tỉnh  Cà Mau trong công tác phối hợp tuyển sinh.

 

* Phía trường CĐ KT-KT BL:

- NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trường- Chủ tịch Hiệp hội các trường CĐ-KT Việt Nam.

- ThS. Châu Minh Hiền – TP Đào tạo.

- ThS. Trần Văn Út Chính – PTP Đào tạo.

* Phía Trung tâm GDTX Cà Mau:

- ThS. Trương Quốc Lâm - Giám đốc.

- ThS. Nguyễn Quốc Sử - Phó giám đốc.

- ThS. Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc.

- Ông Lê Ngọc Ký - Trưởng phòng Liên kết đào tạo.

Nhằm công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, đồng thời, đào tạo đáp ứng theo nhu cầu xã hội. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu hợp tác với Trung tâm GDTX tỉnh  Cà Mau trong các lĩnh vực:
- Phối hợp tuyển sinh học nghề kết hợp học văn hóa trung học phổ thông.

- Phối hợp tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp đào tạo kỹ năng mềm cho người học, trong đó, tập trung đào tạo kỹ năng phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho người học.

- Phối hợp đào tạo nghề “Kỹ thuật công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng” tạo nguồn lao động phục vụ nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp, liên kết đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

TUVC