Ngày 18/9/2020, BGH Nhà trường làm việc với Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau trong hợp tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ  trong giáo dục nghề nghiệp.

* Phía trường CĐ KT-KT BL:

- NGƯT. TS Trần Công Chánh – Hiệu trường- Chủ tịch Hiệp hội các trường CĐ-KT Việt Nam.

- ThS. Châu Minh Hiền – TP Đào tạo.

- ThS. Trần Văn Út Chính – PTP Đào tạo.

* Phía trường CĐ Việt - Hàn Cà Mau:

- TS. Nguyễn Hồng Nhung - Hiệu  trưởng.

- ThS. Huỳnh Minh Hiếu - Phó Hiệu trưởng.

- ThS. Trương Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng.

- Cùng cán bộ, chủ chốt của nhà trường.

* Hai bên thống nhất các lĩnh vực hợp tác:

- Hợp tác tuyển sinh, đào tạo các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

- Bồi dưỡng, trao đổi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và người học;

- Trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, cung ứng chương trình đào tạo, trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo;

- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo;

- Tham gia các Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Việt Nam.

TVUC