• Công tác tuyển sinh  tại trường THCS và THPT Trần Văn Lắm
Công tác tuyển sinh tại trường THCS và THPT Trần Văn Lắm

 

 Khoa Văn hóa - Nghệ thuật tham gia công tác tư vấn tuyển sinh

Tại trường THCS và THPT Trần Văn Lắm - Hòa Bình - Bạc Liêu