• Giáo dục kỹ năng sống
Giáo dục kỹ năng sống

 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT BẠC LIÊU

          Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu rất chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên vì đây là việc làm rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Ngoài việc học kiến thức chuyên môn, các em còn phải được giáo dục đạo đức lối sống, các kỹ năng cần thiết để thích nghi với môi trường sống đa dạng và phức tạp ngoài xã hội. Vì thế việc định hướng, giáo dục kỹ năng sống vào trường học là rất cần thiết và quan trọng nhằm trang bị cho các em một vốn sống nhất định để làm hành trang cho mình vào cuộc sống tương lai sau này. Nhiều năm trước đây vấn đề định hướng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên trong trường học ở nước ta rất hạn chế thậm chí là không có. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay nhìn tổng thể đang có chiều hướng tích cực, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu là một trong những trường tiên phong đưa giáo dục kỹ năng sống vào chương trình đào tạo.

Định hướng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chính là trang bị cho các em những vấn đề về giá trị sống, nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để tự điều chỉnh cho hợp lý trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, còn giúp các em rèn luyện thể chất và tinh thần  để biết cách bảo vệ bản thân, tránh rơi vào tình trạng hoảng loạn tâm lý.

Hơn thế nữa, giáo dục kỹ năng sống là giáo dục những hiểu biết, hành vi, thói quen ứng xử, biết vượt qua những khó khăn để tồn tại và sinh tồn. Bên cạnh đó còn giúp các em biết thích nghi với những môi trường phức tạp, thậm chí là nguy hiểm để trở thành người can đảm biết ứng phó và vượt qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt.

Muốn làm tốt việc định hướng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thì không chỉ có thầy cô giáo mà phải cần sự hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và xã hội. Sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là nền tảng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực giúp các em trãi nghiệm và học tập tiến bộ hơn.

Điều cần thiết nữa là chú trọng  xây dựng môi trường học đường thân thiện với cho học sinh, sinh viên tham gia học tập tích cực, tự giác và hứng thú. Kết hợp việc dạy kiến thức chuyên môn việc giáo dục nhân cách lối sống, giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông,  giáo dục cách xử lý tình huống phức tạp trên cạn cũng như dưới nước, v.v…

Tóm lại, giáo dục kỹ năng sống hiện nay trở thành xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc đưa giáo dục kỹ năng sống vào trường học hiện nay là một việc làm đúng đắn và hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giúp học sinh, sinh viên có cơ hội trãi nghiệm nhiều hơn và sẽ trở thành người hoàn thiện, dễ thích ứng với môi trường mới trong xã hội, góp phần tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng xã hội. Ngoài ra, học sinh, sinh viên sẽ có khả năng tìm ra những cách ứng phó tích cực trong tình huống phức tạp, biết cách giải tỏa cảm xúc và làm chủ bản thân, luôn trau dồi kỹ năng tư duy tích cực, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức cảm xúc để làm chủ bản thân. Vì vậy định hướng, giáo dục kỹ năng sống càng có tầm quan trọng đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và là tiêu chí của nền giáo dục hiện đại./.

Châu Quốc Thanh – Khoa Văn hóa Nghệ thuật